ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 9/9/2008

Το Περιφεριακό Τμήμα Βοιωτίας της Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Π.Τ. Βοιωτίας – ΕΕΤΕΜ) ενημερώνει τους πολίτες του νομού σχετικά με τις δηλώσεις κτηματολογίου.
Διανύουμε το πρώτο στάδιο κτηματογράφησης το οποίο ολοκληρώνεται στις 31/10/2008. Υπάρχουν δύο ειδών δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει κανείς:

Α) Τα υποχρεωτικά:

Υποχρεωτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση είναι:

·ΔΔήλωση του Ν.2308/1995 Δ1 για φυσικά πρόσωπα. (διατίθεται από το γραφείο κτηματογράφησης) Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και φωτοαντίγραφα του δημοσιευμένου σε ΦΕΚ εντύπου.

Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα. (όχι επικυρωμένα)

Αποδεικτικό καταβολής παγίου τέλους κτηματογράφησης.

Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. (όχι επικυρωμένα)

Επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος

(π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.τ.λ.)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΦΜ: Η συμπλήρωση του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική. Επομένως όσοι δεν διαθέτουν ΑΦΜ πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοσή του.

Β) Τα προαιρετικά:

Προαιρετικά έγγραφα, τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση είναι (εάν υπάρχουν):

α) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου

β) Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν υπάρχει)

γ) Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών)

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε πολίτης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

Τέλος ενημερώνουμε ότι οι συνάδελφοι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν την πείρα και την επιστημονική κατάρτιση της ορθής σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων όταν αυτά γίνουν απαιτητά για την ολοκλήρωση τις κτηματογράφησης στα επόμενα στάδια.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Τ. ΕΕΤΕΜ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: