ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΠΔ 108/ 12-6-13 Επαγγελματικά δικαιώματα

Από τον Συνάδελφο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ Χρήστο Χατζησοφιανό (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ) λάβαμε τον παρακάτω πίνακα που αναλύει τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα και αναφέρονται στο ΠΔ 108/ 12-6-13 με τον παρακάτω τίτλο:

"Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέ− σεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα."

Αφορά του Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικού και Μηχανικούς Ενεργειακής Τεχνολογίας

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
Σπύρος Κορδοπάτης
Χαράλαμπος Σανιδάς
 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: