ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learning Πληροφορικής για αποφοίτους ΤΕΙ

E-learning Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΤμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τηλ: 210 4142263
                       e-mail: elearncs@unipi.gr

 

LabView: Προγραμματισμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού με χρήση της γραφικής γλώσσας LabVIEW της National Instruments για ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα μετρήσεων και ελέγχου. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:
 • θα έχει εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό LabVIEW,
 • θα μπορεί να αναπτύσσει κώδικα για απλές εφαρμογές,
 • θα είναι ικανός να προγραμματίζει συστήματα συλλογής δεδομένων μικρής κλίμακας με πραγματικά σήματα,
 • θα είναι ικανός να δώσει εξετάσεις ώστε να αποκτήσει την πιστοποίηση της National Instrunment στο επίπεδο:

       NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)

 • Φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ τμημάτων θετικής κατεύθυνσης,
 • Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τμημάτων θετικής κατεύθυνσης,
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές θετικής κατεύθυνσης,
 • Διδακτορικοί,
 • Φυσικοί,
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,
 • Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί,
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί,
 • Μηχανικοί Υπολογιστών,
 • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΑΕΙ - ΤΕΙ,
 • Τεχνικοί στα αντικείμενα των μετρήσεων και ελέγχου βιομηχανίας,
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο συστήματα αυτοματισμού

Πληροφορίες - Εγγραφές

e-mail: elearncs@unipi.gr
Τηλ: 210 - 4142263
https://elearning.cs.unipi.gr/
10η Διδακτική Εκπ/κή Ενότητα
Μετρήσεις και Έλεγχος Εφαρμογών με Υπολογιστικά Συστήματα & LabVIEW
Για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ: LABVIEW - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού με χρήση της γραφικής γλώσσας LabVIEW της National Instruments για ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα μετρήσεων και ελέγχου.
Πηγή:  https://elearning.cs.unipi.gr/?id=167

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
 Το Γραφείο Τύπου
Σπύρος Κορδοπάτης
Χαράλαμπος Σανιδάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: