ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.- Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  έχει διαμορφωθεί στην κατεύθυνση του Δομοστατικού Μηχανικού και επικεντρώνεται σε θέματα Στατικής και Αντισεισμικής Μελέτης, Κατασκευής και Διαχείρισης Μικρών ή Μεγάλων έργων Πολιτικού Μηχανικού. Στο ευρύτερο πλαίσιο των υπό εξέταση θεμάτων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι Κανονισμοί Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης των κατασκευών, όπως επίσης και Αντισεισμικοί και οι κανονισμοί Φόρτισης για την Ανάλυση και Διαστασιολόγησή τους. Στο σχεδιασμό και μελέτη συμβατικών κατασκευών (κτιρίων) θεωρούνται, επιπροσθέτως, οι κτιριολογικές προδιαγραφές, οι Κτιριοδομικοί/Πολεοδομικοί κανονισμοί, οι απαιτήσεις για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των κτιρίων και τέλος εξετάζονται οι επιπτώσεις των Μικρών ή Μεγάλων έργων στο Περιβάλλον.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω, το  περιεχόμενο  των  προπτυχιακών  σπουδών έχει  διαμορφωθεί ευέλικτα, ως σύνθεση των επιστημονικών γνώσεων - σε Θεωρητικό και Εργαστηριακό επίπεδο, με έμφαση στην ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου, την μεθοδολογία και την εφαρμογή των γνώσεων, που αποκτήθηκαν, με στόχους:

- την απόκτηση / βελτίωση της δεξιότητας των εκπαιδευόμενων προς την κατεύθυνση της Έρευνας / Επίλυσης / Αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος,
- την απόκτηση εφοδίων για την άσκηση του επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από τους αποφοίτους του Τμήματος, και
- τη δυνατότητα βελτίωσης και αναβάθμισης του γνωστικού υποβάθρου των αποφοίτων προς τις εξελίξεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των κατασκευών, διαμέσου της παρακολούθησης προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών υπαγορεύεται από το παραπάνω πλαίσιο, αλλά και την σταθερή εκπαιδευτική πολιτική του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. , σε συνδυασμό  με  την  κάλυψη  των  εκάστοτε  επαγγελματικών  αντικειμένων  αιχμής,  την  ενίσχυση  των ερευνητικών δραστηριοτήτων, την αναζήτηση της αριστείας στην τεχνογνωσία, καθώς και από την πρακτική εξωστρέφειας διαμέσου  της  ανάπτυξης συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές  επιστημονικό επίπεδο.
 
 
website: http://civil.teipir.gr/        
Πρόεδρος Τμήματος:
Κωνσταντίνος Δημάκος,
Καθηγητής

210 5381558     fax:210-5381214 email: cdem@teipir.gr
Προϊσταμένη Γραμ:
Δρ Λαμπρινή Αθανασοπούλου
210 5381364
Γραμματεία:
Αναστασία Παπουτσάκη
Μαρία Κωστοπούλου
210 5381215                 fax: 210 5381214
 
 Ε.Τ.Π.
Βασιλική Μητροπούλου 
210-5381246
Υπεύθυνοι Τομέων
Ι.
Γεώργιος Βαρελίδης, Καθηγητής, 
υπεύθυνος Τομέα Α Αρχιτεκτονικού και Οικοδομικού Σχεδιασμού
(Αναπληρωτής υπεύθυνος: Αλεξάνδρα Βλάχου, Καθηγήτρια Εφαρμογών)
ΙΙ.  Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Επίκουρος Καθηγητής,
υπεύθυνος Τομέα Β Δομοστατικού Σχεδιασμού(Αναπληρωτής υπεύθυνος: Σοφία Μεταξά, Καθηγήτρια Εφαρμογών)
ΙΙΙ. Ελένη Θεοφίλη, Καθηγήτρια,
υπεύθυνος Τομέα Γ Γεωτεχνικού και Οικονομικού Σχεδιασμού
 
Ομότιμοι Καθηγητές

Νικόλαος Αραποστάθης, Πολιτικός Μηχανικός
Καλλιόπη Βαρελίδου, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΙωάννης Γεωργούδης, Δρ Μαθηματικός
Γεώργιος Μεταξάς, Δρ Πολιτικός ΜηχανικόςΔημήτριος Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Ρουσιάς, Χημικός

πηγή:http://www.teipir.gr/index.php/el/departments-3/stef/pde

Δεν υπάρχουν σχόλια: