ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ

 
ΚΟΙΝΟ       ΔΕΛΤΙΟ      ΤΥΠΟΥ
 
ΑΠΟΧΗ    ΑΠΟ   ΤΙΣ   ΕΚΛΟΓΕΣ   ΤΩΝ    ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ    ΟΡΓΑΝΩΝ    ΤΗΣ    Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 


Βασικός κανόνας για την λειτουργία των συλλογικών οργάνων είναι η αποδοχή και η πιστή τήρηση των κανόνων της Δημοκρατίας. Η μακρόχρονη πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Χώρα μας έχει διαμορφώσει τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη σχέση μεταξύ των ατόμων ή ομάδων (παρατάξεις) μέσα σε κάθε οργανωμένο σύνολο, είτε αυτό έχει κοινωνική, αυτοδιοικητική, συνδικαλιστική, επαγγελματική, επιστημονική ή άλλη αναφορά. Τα συλλογικά όργανα που έχουν επιστημονική αναφορά  υποχρεούνται να εφαρμόσουν τους παρακάτω κανόνες: • Οφείλουν και πρέπει να είναι ανεπηρέαστα από την κεντρική εξουσία και να εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες των μελών τους. • Οφείλουν και πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων. • Οφείλουν και πρέπει να ενισχύουν τη συμμετοχή όλων των εκλεγμένων στη διαμόρφωση του διαλόγου που αφορά το παρόν και το μέλλον του κλάδου σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο. • Οφείλουν και πρέπει να συγκροτούν Διοικητικά Συμβούλια και εποπτικά όργανα, στα οποία θα έχουν «δυνατότητα εκπροσώπησης» όλες οι παρατάξεις που έχουν εκλεγεί. • Οφείλουν και πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια, προάγοντας τις θέσεις του οργάνου και ισχυροποιώντας το θεσμικό του ρόλο. Δυστυχώς, όταν αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται από τις πλειοψηφίες, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να προβούν σε δημόσια καταγγελία και εάν δεν συμβάλουν στην εφαρμογή των Δημοκρατικών κανόνων τότε, η αποχώρηση και μη αναγνώριση του οποιουδήποτε αποτελέσματος αποτελεί μονόδρομο. Οι παρατάξεις που υπογράφουμε το κείμενο, είναι γνωστό, ότι διαφωνούμε κάθετα και ριζικά σε μια σειρά πολιτικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά ζητήματα, συμφωνούμε όμως, ότι κάθε περαιτέρω συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. αποτελεί προσβολή στις αρχές της Δημοκρατίας και αδιαφορία για την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των συναδέλφων.
Συμφωνούμε επίσης, ότι η συνέχιση της εφαρμοζόμενης πολιτικής από τη Διοίκηση της Ένωσης, οδηγεί τον Κλάδο σε επαναλαμβανόμενες ήττες και σε καμία περίπτωση δεν συμβάλει στην προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των Μηχανικών Τ.Ε. ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε ΕΕΤΕΜ
 
1. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. 2. Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση    3. Ανεξ. Κίνηση Δημιουργικότητας (Α.Κι.Δα.) 
πηγή:https://www.scribd.com/document/339910935/

Δεν υπάρχουν σχόλια: