ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Πρόστιμο 60.000 ευρώ στο ΤΕΕ

«Απέβλεψε και οδήγησε στην αύξηση των αμοιβών των μηχανικών»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΝΕΑ: Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
Τελευταία ενημέρωση: 17/01/2011 15:20
Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, επειδή με αποφάσεις του υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων, αποβλέποντας και οδηγώντας «στην αύξηση των αμοιβών των μηχανικών», όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Μάλιστα, επιβάλλεται στο Τ.Ε.Ε. επιπλέον πρόστιμο 10.000 ευρώ ημερησίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι το Τ.Ε.Ε., με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του, υποκατέστησε χωρίς σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση την Πολιτεία, και υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των μηχανικών και με τον τρόπο αυτό απέβλεψε και οδήγησε στην αύξηση των αμοιβών αυτών.

Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνιστούν σοβαρότατους περιορισμούς του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών μηχανικών που εμπλέκονται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων. Για την παράβαση αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στο ΤΕΕ πρόστιμο 60.000 ευρώ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε, επίσης, στο ΤΕΕ:

α) να παύσει την παράβαση και να μην λαμβάνει στο μέλλον αποφάσεις που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του καθορισμού και της αναπροσαρμογής των αμοιβών των μηχανικών,

β) να αναπροσαρμόσει το μηχανογραφικό σύστημα υπολογισμού των αμοιβών των μηχανικών κατά τρόπο σύμφωνο με το γράμμα και πνεύμα της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να γίνονται δεκτά αιτήματα υπολογισμού των αμοιβών των μηχανικών ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισθέντος κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο, και

γ) να ενημερώσει τα μέλη του και το κοινό για την Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με δημοσίευση στο Ενημερωτικό του Δελτίο και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, αφού θέσει προηγουμένως το σχετικό δελτίο υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τα ανωτέρω μέτρα συμπεριφοράς υπό β) και γ) θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από το ΤΕΕ μετά τη λήξη μεταβατικής περιόδου εξήντα (60) ημερών και, για την περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΤΕΕ με την απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην παρούσα υπόθεση, δεν αποκλείει στο μέλλον την επιβολή υψηλότερων προστίμων για τυχόν παραβάσεις ενώσεων, συλλόγων ή επιμελητηρίων ελευθέρων επαγγελματιών.

Για το Γραφείο Τύπου 
του Π.Τ. ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
Κορδοπάτης Σπύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: