ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Αναζήτηση μέσω ΥΠΕΚΑ Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων


Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων
Το αρχείο περιλαμβάνει τους Παραδοσιακούς Οικισμούς και τα Διατηρητέα Κτίρια που αξιολογήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και προστατεύονται με Προεδρικά Διατάγματα ή Αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (και παλαιότερα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Υ.Χ.Ο.Π, Υ.Δ.Ε.). Μέσω του Αρχείου το κοινό έχει πρόσβαση σε βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το προστατευόμενο αντικείμενο (ΦΕΚ χαρακτηρισμού, περιγραφή κ.α.)

http://estia.minenv.gr/Τα περιεχόμενα του Αρχείου Παραδοσιακών οικισμών & Διατηρητέων κτιρίων που δημοσιοποιούνται δια της παρούσας ιστοσελίδας υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και ενημέρωση και κατά συνέπεια είναι ενδεικτικά και δεν έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα.
Επισημαίνεται ότι η μη καταχώρηση αξιόλογου κτιρίου στο αρχείο δεν αποκλείει τον μελλοντικό χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Διευκρινίζεται ότι τα Υπουργεία: α. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και β. Υποδομών και Δικτύων/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και νησιωτικής Πολιτικής, έχουν την αρμοδιότητα κήρυξης οικισμών ως παραδοσιακών και χαρακτηρισμού κτιρίων ως διατηρητέων στις περιοχές ευθύνης τους. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω περιοχές θα πρέπει να απευθύνονται και στις αρμόδιες υπηρεσίες των εν λόγω Υπουργείων.Παράλληλα, συνιστάται στο κοινό η διερεύνηση του ενδεχομένου χαρακτηρισμού του κτιρίου ως νεωτέρου μνημείου από το Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού στην αρμόδια υπηρεσία του .
οδηγείες:  http://estia.minenv.gr/EXEC


Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος μας .


Στην έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται παραδοσιακά κτίρια, οικιστικά σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων και γενικότερα τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία.


Η προστασία και ανάδειξη  της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς   αποτελεί  υποχρέωση της Ελληνικής πολιτείας, αφ’ ενός στα πλαίσια της  επιταγής του άρθρου 24 (παράγραφος 6) του Συντάγματος και αφ’ έτερου ως απόρροια διεθνών υποχρεώσεων  της χώρας τις  οποίες έχει κυρώσει  νομοθετικά το Ελληνικό κράτος (όπως πχ η Σύμβαση της Γρανάδας).


Η συστηματική ενασχόληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) με θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς ανάγεται   στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 .


Η συνεισφορά του ΥΠΕΚΑ στο ζήτημα της προστασίας και διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς συνίσταται  στην εξειδικευμένη νομοθετική κάλυψη του αντικειμένου, τόσο σε πολεοδομικό επίπεδο όσο και σε κτιριακό όπως στους παραδοσιακούς οικισμούς, στα ιστορικά κέντρα πόλεων, στα διατηρητέα κτίρια, καθώς και στην αποκατάσταση των ελευθέρων χώρων των παραδοσιακών οικισμών των ιστορικών κέντρων πόλεων και των περιοχών ιδιαιτέρου πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
πηγή:  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382&language=el-GR
                                                                         
Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας 
Το Γραφείο Τύπου:
Σπύρος Κορδοπάτης
Χαράλαμπος Σανιδάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: