ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα
Το έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από τον Ιούλιο 2003 έως τον Δεκέμβριο 2006. Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εργαλείων πληροφορικής τα οποία θα παρέχουν την κατάλληλη υποδομή για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων κάθε κλίμακας και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι ένα εμπορικό λογισμικό γενικής χρήσης. Οι ερευνητικές ομάδες που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου έχουν μακρά εμπειρία στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων και προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ιδιωτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ελληνικό Δημόσιο και Ελληνικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρέχει πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης δοκιμαστικών εκδόσεων των λογισμικών μοντέλων.
πηγή:http://www.odysseusproject.gr/index.htm

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
Το Γραφείο Τύπου 
Κορδοπάτης Σπύρος
Σανιδάς Χαράλαμπος
Φούφουλα Νίκη


Δεν υπάρχουν σχόλια: