ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη (πρώην Πεσόντων Μαχητών)

Τ.Κ. 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων και Μετρήσεων


s09Τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας θα λειτουργήσουν, από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων και Μετρήσεων» (Master of Science (MSc) in «Computer, Systems and Measurement Engineering»).
Το Π.Μ.Σ διοργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ενώ έχει εγκριθεί με την υπ'αριθμ. 3865 απόφαση του ΦΕΚ 1450/10.07.2015.
Η αίτηση με τα συνοδευτικά έντυπα μπορούν να κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας στη Λάρισα ή να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι και τις 18/12/2015 στη διεύθυνση:
Π.Μ.Σ. Μηχανικών Η/Υ, Συστημάτων και Μετρήσεων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας, 41110, Λάρισα
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί κυρίως:
  1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας,
  2. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί, Ναυπηγοί, Μηχανικοί Αυτοματισμών, Γεωπόνοι, ειδικοί Γεωργικών μηχανημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής η οποία βασίζεται στην ειδικότητα Πτυχίου και στην Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων, μπορούν να καθοριστούν ένα ή περισσότερα Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους.
Το σύνολο των προ-απαιτουμένων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ μαθήματα και η παρακολούθησή τους καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξάμηνο Διδασκαλίας.
Η παρακολούθηση των προαπαιτουμένων μαθημάτων δεν προκαλεί αύξηση των διδάκτρων.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών είναι δώδεκα (12) φοιτητές.
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι κάθε κατηγορίας.
Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3200€ και καταβάλλονται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις των 1600€, με την έναρξη του Α" και Β" εξαμήνου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας Τηλ. 2410684312 και στη σελίδα μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας: http://msc-cesm.cs.teilar.gr και msc-cesm@teilar.gr
 
 

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
Το Γραφείο Τύπου 
Κορδοπάτης Σπύρος
Σανιδάς Χαράλαμπος
Φούφουλα Νίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: